Ny curlinghall i Växjö

 

Uppdatering 2018-09-10:

Curlingklubbens satsning på en ny curlinghall med seriös satsning på ungdomsverksamhet, funktionsnedsatta, spelare i alla åldrar mm och på en yta i Arenastaden som inte var avsatt för något annat mm gick om intet då kommunen andra gången på tre år avslog på klubbens framställan. Efter detta bakslag lägger curlingklubben ned sin verksamhet i Växjö och räknar med att ingen curling någonsin spelas i Växjö

—————————————-

På ett medlemsmöte den 18 april informerade styrelsen om läget i planeringen för en ny curlinghall. Med på mötet var också Lennart Burde från LTB Förvaltning som avser bygga och bekosta den nya hallen.

Diskussioner om hallplanerna pågår sedan hösten 2017 med Växjö kommun. En förutsättning för att hallen ska kunna byggas och sedan drivas av Växjö CC är att kommunen ställer upp med ett driftsbidrag.

Klubbens första ansökan om driftsbidrag lämnades in till kultur- och fritidsnämnden i januari 2018 och avslogs av nämnden. Men eftersom hallen inte ska byggas förrän 2019 och budgeten för nästa år tas senare i år kommer bidragsfrågan sannolikt att behandlas en gång till.

Parallellt med detta pågår diskussioner på andra politiska nivåer i kommunen. I de och andra diskussioner finns bland annat de här argumenten med från klubbens sida:

  1. LTB Förvaltning har föreslagit kommunen att få arrendera tomt 8 i Arenastaden. Med den placeringen får curlingen en naturlig och integrerad koppling till övriga idrotter i området.
  2. LTB Förvaltning står för hela projekt- och byggkostnaden varför VCC inte behöver ansöka om lån eller lånegarantier hos Växjö kommun eller någon annan instans. Detta gör att kommunen inte belastas med något ekonomiskt risktagande över huvud taget. En ny curlinghall blir i det avseendet ett unikt projekt i Arenastaden.
  3. En ny curlinghall är en förutsättning för att Växjö CC ska kunna fortsätta sin snart 60-åriga verksamhet i Växjö. På orter där curlingen samsas om isyta med exempelvis ishockey dör sporten ut, vilket det finns flera exempel på.
  4. Växjö CC har lång erfarenhet av att bedriva verksamhet för alla som vill vara med oavsett ålder eller kön. Klubben har en tydlig vision om hur framtiden ska se ut. Visionen grundar sig bland annat på Riksidrottsförbundets mål för idrottens utveckling: Ett livslångt idrottande där unga, vuxna och äldre med varierande fysiska förutsättningar kan delta.
  5. För att klara de löpande kostnaderna söker Växjö CC sökt ett kommunalt driftsbidrag på 400 000 kronor för 2019, det första verksamhetsåret. Det kan jämföras med att Växjö Lakers hade ett driftsbidrag för den gamla curlinghallen på 490 000 kronor året innan hallen revs.
  6. Från kultur- och fritidsnämnden har hävdats att curlingklubben inte har någon ungdomsverksamhet och därför inte kan få några bidrag. Detta är inte sant. Hundratals ungdomar deltog på olika sätt varje år i klubbens verksamhet så länge den gamla hallen fanns. Det som är sant är att klubben enligt nyttjanderättsavtalet för den gamla hallen avsade sig möjligheten att söka bidrag mot att hyran hölls på en förhållandevis låg nivå. Om avtalet hade formulerats på annat sätt skulle VCC rimligen ha sökt och fått bidrag för ungdomsverksamheten.
  7. Barn- och ungdomsverksamhet är ett prioriterat område både i Växjö CC:s och Svenska curlingförbundets strategi för framtiden. Här ingår även en nysatsning på curling för skolungdomar i samarbete med skolornas idrottslärare. Detta gjordes framgångsrikt redan i den gamla hallen.
  8. Växjö kommun stödjer via Växjö Lakers övriga isidrotter i Arenastaden med årliga driftsbidrag på 13 miljoner kronor. Dessutom har kommunen ekonomiska låneåtaganden på 230 miljoner kronor i områdets isanläggningar. Curlingklubbens hallprojekt kräver inte en enda krona i insats från kommunen. Klubbens ekonomiska kalkyl pekar enbart på behovet av ett kommunalt driftsbidrag. Med det kan verksamheten utvecklas i samma positiva riktning som övriga idrotter i Arenastaden.
Annons

Inbjudan Helsingborg Open

Datum: fredag 19 till söndag 21 oktober 2018
Anmälan: Före 1 oktober
Anmälan sker genom mail till: hbgopen.helsingborgcurling@gmail.com, uppge lagnamn, deltagare och klubb. Er anmälan är mottagen när ni fått den bekräftad från oss.
Startavgift är 1200 kr/lag, inkl. 4 lunchbiljetter. Ytterligare lunchbiljetter kan köpas senast på fredagen.
Efter bekräftelse från oss att plats för ert lag reserverats, skall betalning ske inom 5 dagar på:
• För svenska lag: Bankgiro: 392-2622 eller Swisha till: 123 197 36 43
Ange lagnamn vid betalning.
• För våra utländska gäster, betalning vid ankomst, före första matchen.
Plats:
Helsingborgs Curlinghall
Mellersta Stenbocksgatan 16
Helsingborg
Tel + 46 42 21 10 53
Antal lag: 16
Spelschema:
Spelschema och övrig information kommer anmälda lag tillhanda dagarna innan (per mail) samt på klubbens hemsida. Alla lag spelar fredag-söndag.
Första spelpasset beräknas starta kl. 17.00. Alla lag är garanterade minst fyra matcher.
Mat:
För spelare ingår lunch på lördagen (dricka betalar man själv).
Frukost, mackor, korv & bröd, läsk, kaffe, m.m. säljs i kiosken.
Festen på lördagskvällen kostar ca 350 kr/person (dricka betalar man själv).
Plats i år är inte bestämt än men det ligger centralt i Helsingborg.
Boende:
Tips om boende: Hotel Clarion Grand eller Scandic Helsingborg – mer detaljer om specialavtal och bokning kommer ni att få i samband med anmälningsbekräftelsen.
Hjärtligt välkomna
Helsingborgs Curlingklubb

Årsmöte

Årmötet avhålls kl 1900 i IST:s lokaler i Växjö den 27 september.

Välkommen Styrelsen.

Jönköping CC bjuder in till Vårdraget

Fjolårets succé är tillbaka den 2-4 mars 2018!
Vårdraget är Jönköpings främsta trivseltävling som välkomnar alla klasser – elit som nybörjare. Vi ser gärna lag med nya och spännande laguppställningar.
Precis som tidigare arrangeras en kamratfest för den sociala skaran som gärna lär känna sina med- och motspelare utanför isen.
Intresset för tävlingen är stort och i fjol var tävlingen fulltecknad. Vi vill därför understryka att tävlingen är begränsad till sexton lag även i år.
Först till kvarn gäller!

Startavgift: 800 kr/lag
Kamratfest: 225 kr/person
Anmälan: Senast den 15 februari till johanfahlstrom88@gmail.com

Jag vill göra er uppmärksamma på att tävlingen arrangeras tidigare än föregående år.
Vi tror att tävlingen kan locka fler lag om den ligger i mars och testar därför i år att tidigarelägga tävlingen.

Välkommen med din anmälan till säsongens höjdpunkt!

Driftsbidrag till Ny Curlinghall

VCC söker driftsbidrag för en ny curlinghall
 

Styrelsen lämnade i slutet av januari 2018 in en ansökan till Kultur- och fritidsnämnden i Växjö om driftsbidrag för en ny curlinghall i Arenastaden. Hallbygget kommer att utföras och bekostas av LTB Förvaltning, som ägs av vår tidigare mångårige medlem Lennart Burde. Hans målsättning är att en ny hall ska stå klar i september 2019.

Växjö CC ska sedan hyra hallen och bedriva verksamhet enligt ungefär samma upplägg som i den gamla curlinghallen, vilket innebär nyrekrytering, utbildning, klubbseriespel, divisionsspel och uthyrningar. Samarbeten med andra idrotter i grannskapet ingår också i planerna.

För att verksamheten ska gå ihop ekonomiskt kommer det både att krävas en satsning på att få in nya medlemmar och att utveckla uthyrningarna. Dessutom behövs ett kommunalt driftsbidrag.

Eftersom LTB Förvaltning står för hela projekt- och byggkostnaden behöver VCC inte ansöka om lån eller lånegarantier hos Växjö kommun eller någon annan instans. Det gör att kommunen inte belastas med något ekonomiskt risktagande över huvud taget, vilket vi ser som positivt både för oss och för kommunen.

Tills vidare fortsätter vi med våra tränings- och spelpass i Lakers träningshall på söndagar mellan 18:30 och 20:30. Ett bra tillfälle att hålla igång med curlingen. Isen börjar vi jobba med redan före klockan 18 – för dig som vill ha ett gratis gympass.

Division 1 Södra

Efter två av tre tävlingshelger ligger Lag Sandgren på 14 poäng och Lag Karlsson på 10 poäng. Aktuell tabell och resultat se nedan länkar.

Aktuell tabell

Resultat Lag Sandgren

Resultat Lag Karlsson

 

Teknikträning

På söndag (21/1) kommer fokus att ligga på teknikövningar, alla som deltager kommer att få 3 poäng till stegen.

Alla är Välkomna!

Nästa träningstillfälle…

Är den 14:e Januari.

God Jul och Gott Nytt År!

STEGEN

Se uppdaterade resultat från de fyra första gångerna. Nästa tillfälle är 14 januari. Det finns plats för fler. Vi har haft bra is och spelet därmed bra.

Medlemsavgifter går fortfarande bra att betala:  aktiv 700, aktiv ny 400, ungdom 300, passiv 150  kr.

Resultat

Önskar Er en God Jul

Stegen har startat

Nu är den uppskattade Stegen igång igen. Vi var hela 14 spelare på isen i Lakers träningshall söndagen den 26 november. Det finns många poäng kvar att spela om – och det finns plats för fler!

Följ dina och alla andra medlemmars resultat här.

Säsongsstart 8/10 kl 17:45

Säsongen 17/18 startar söndagen den 8/10 klockan 17:45 i träningshallen Vida arena.Söndagen den 22/10 är det ingen träning då det är många som är iväg och spelar tävling.

Välkommen!

//Styrelsen