Styrelsen

2016-17VCC standar

vaxjocurling@gmail.com

Therese Andersson, ungdomsansvarig
Sven Elmdahl, kassör
Michael Flodman
Göran Gustavsson
Jonas Olsson, sekreterare

Suppleant
Niklas Andersson

Övriga klubbfunktioner

Extern tävlingsledare
Göran Gustavsson

Intern tävlingsledare
Göran Karlsson

Revisorer
Magnus Kerrolf
Per Berggren

Valberedning
Torbjörn Carlsson
Robert Sandgren

Annonser